Sumem per guanyar en ocupació

Volem un Montgat pròsper i dinàmic, on la transició digital sigui oberta i inclusiva. Un municipalisme que aposti per ecosistemes públics d’innovació i creativitat; per barris actius, amb comerç de proximitat.
Amb economies al servei del bé comú: descarbonitzades, circulars i de residu zero. Un municipalisme que impulsi polítiques per a treballs amb drets i salaris dignes.

Les nostres propostes son:

MontgatPodem

Apostar per una indústria local innovadora, sostenible i renovada, basada en la qualitat de l’ocupació, orientada cap a la producció de béns i serveis amb més valor afegit, més valor social i menys petjada ecològica.

Establir ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços, per a fomentar la contractació de persones a l’atur.

Modificar l’ús del polígon industrial Les Pedreres, per a acollir noves activitats productives amb alta rendibilitat social.

Negociar amb els propietaris dels locals tancats per a fomentar i dinamitzar la seva activitat comercial i social.

Crear una xarxa d’espais de “coworking” facilitant la conversió d’edificis i locals infrautilitzats, que permeti compartir recursos i estalvis en despeses (energia, comunicacions, atenció, etc.).

MontgatPodem

Optar per un turisme sostenible a favor del patrimoni històric i cultural de Montgat, més enllà de la platja, en benefici del teixit comercial.

Regular els pisos turístics, evitant la proliferació desmesurada.

Exigir per contracte l’estricte compliment de les condicions laborals (protecció de riscos, sous, horaris,..) en les concessions municipals com, per exemple, els “xiringuitos”.

Estudiar el component turístic per a concedir llicències de paradetes a l’estiu en la zona de les platges, respectant sempre el model de poble sostenible que volem.

Sol·licitar a l’autoritat competent el permís legal per a la cessió de l’espai en el Parc del Tramvia, per a l’explotació d’un quiosquet.

MontgatPodem

Afavorir les compres públiques a les empreses socialment responsables (amb límits salarials mínims i màxims, condicions dignes, etc…).

Impulsar polítiques per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament laboral.

No col·laborar amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb ànim de lucre, en les contractacions municipals.

Fer possible l’estabilització de les plantilles laborals en els ens locals, estimulant d’aquesta manera al personal i, en conseqüència, beneficiant als usuaris i usuàries.

Promoure especialment la incorporació al mercat de treball de dones, particularment aquelles amb baixa qualificació i edats amb major dificultat d’inserció al mercat laboral.

Garantir que cada persona a l’atur tingui un seguiment personalitzat dels serveis d’ocupació.

Aprofundir en els Plans Locals de Formació i orientació laboral, amb perspectiva de gènere.

MontgatPodem

Promoure polítiques del temps orientades a millorar l’ús del temps de la ciutadania, com per exemple: redefinició dels horaris de les extraescolars i lleure, escoles bressol, culturals i comercials…

Adaptar les actuals places dels casals d’estiu a les necessitats de les famílies montgatines, per a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Formar part i participar de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, que té com a objectiu conjunt avançar en aquest dret.