Sumem per guanyar vida en igualtat

Les seguretats, la memòria, l’antifeixisme i la lluita contra els discursos d’odi formen part dels nostres valors. Volem un Montgat que construeixi quotidianament igualtat amb diversitat, obertament feminista i LGTBI+, acollidor i intercultural, per a totes les edats. Un municipalisme al servei de les persones, feminista i lliure de discursos d’odi i racisme.

Les nostres propostes son:

MontgatPodem

Oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista en qualsevol àmbit del municipi.

Vetllar per l’equiparació salarial en totes les contractacions públiques i que les possibles concessions de l’ajuntament es facin amb empreses que incorporin la igualtat de gènere.

Posar en marxa mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme en l’àmbit local.

Assegurar la incorporació, a través dels pressupostos, d’un dia al mes remunerat per a les treballadores municipals que per patologia femenina el necessitin.

Impulsar la col·laboració amb les entitats de dones i col·lectius feministes.

MontgatPodem

Iniciar la tramitació de l’empadronament, fins i tot sense domicili fix, per a les persones migrants que ho sol·licitin.

Garantir una dotació pressupostària equivalent, com a mínim, al 0,7% del pressupost d’ingressos propis, a la cooperació internacional.

Oferir la nostra solidaritat i compromís amb totes les persones que busquen refugi o asil, fugint dels seus països d’origen, per qüestions d’idees, religió, guerra…

Reforçar les polítiques d’acolliment i aprenentatge de primers nivells mitjançant cursos gratuïts i voluntariat lingüístic.

MontgatPodem

Combatre qualsevol forma de racisme, xenofòbia o intolerància, prioritzant la lluita contra els delictes d’odi i discriminació.

Establir eines de prevenció, detecció i protecció a persones LGTBI+, davant possibles situacions d’odi en els espais públics.

Participar de xarxes i projectes que promoguin la col·laboració entre municipis i amb altres administracions, amb l’objectiu de ser més eficaços en la sostenibilitat i la defensa dels drets humans.