L’escola bressol, una prioritat.

  • Post category:Opinió

En el mandat anterior (2019-2023), un dels pols de més conflictivitat que va aflorar a Montgat va venir liderat per la comunitat educativa del nostre municipi, i en particular de les AFAS dels col·legis Salvador Espriu i del Norai. De fet, aquest últim fins i tot va organitzar una manifestació al poble, la més multitudinària de les manifestacions de la creació de l’escola nova a Montgat.

El motiu d’aquesta conflictivitat va tenir a veure amb l’estat de les instal·lacions i amb la manca d’altres ja consolidades, com la de Norai (en mòduls des del 2017).

En aquest sentit, cal recordar que les competències en matèria d’educació són exclusivament de la Generalitat, però els ajuntaments han de conservar, mantenir i vigilar els edificis públics.

Aquestes demandes legítimes encara avui no han estat resoltes i des d’En Comú Podem vetllarem i farem tot el que estigui a la nostra mà perquè durant aquest mandat es resolguin.

MontgatPodemEn el mandat anterior (2019-2023), un dels pols de més conflictivitat que va aflorar a Montgat va venir liderat per la comunitat educativa del nostre municipi, i en particular de les AFAS dels col·legis Salvador Espriu i del Norai. De fet, aquest últim fins i tot va organitzar una manifestació al poble, la més multitudinària de les manifestacions de la creació de l’escola nova a Montgat.

El motiu d’aquesta conflictivitat va tenir a veure amb l’estat de les instal·lacions i amb la manca d’altres ja consolidades, com la de Norai (en mòduls des del 2017).

En aquest sentit, cal recordar que les competències en matèria d’educació són exclusivament de la Generalitat, però els ajuntaments han de conservar, mantenir i vigilar els edificis públics.

Aquestes demandes legítimes encara avui no han estat resoltes i des d’En Comú Podem vetllarem i farem tot el que estigui a la nostra mà perquè durant aquest mandat es resolguin.

No obstant, creiem que, paral·lelament, aquest mandat ha de ser el de la dignificació de l’Escola Bressol Municipal (Montgatets).

Per nosaltres, la defensa de l’escola bressol és una prioritat. Malgrat que hi ha qui encara les continua anomenant “guarderies”, el fet que el seu nom sigui “escoles bressol” no és pas anecdòtic.

En diem escoles perquè ho són, perquè l’etapa 0-3 és una etapa plenament educativa, que ofereix als infants un conjunt d’experiències i d’aprenentatges que promouen el seu desenvolupament, amb un caràcter inclusiu i integrador que afavoreix la diversitat i la convivència (a partir del contacte amb altres infants, així com la participació de les famílies).

A Montgat, l’única Escola Bressol Municipal (Montgatets) és de gestió privada amb una capacitat d’entre 54-61 nens i nenes. Va ser construïda el 2007 quan la població era de 9788 habitants. Avui, Montgat en té 12.300 i les places no han variat.

Per això no és d’estranyar que en aquest curs 2023-2024, 40 nens i nenes s’hagin quedat sense plaça. Per tant, aquest és un problema que hem d’abordar i nosaltres portem com a proposta als pressupostos de 2024 l’estudi d’ampliació o construcció d’una nova escola bressol municipal, ja que les dades parlen per si soles.

Un altre tema important a abordar és la gestió de l’Escola Bressol Municipal. Com hem dit abans, la de Montgat és de gestió privada i des d’En Comú Podem apostem per la gestió pública directa d’aquest servei, que és l’única competència exclusiva en educació que tenen atribuïda els ajuntaments.

Considerem que l’Escola Bressol Municipal és la primera i més important institució educativa, un pilar fonamental de tota societat sobre el que cal apostar que sigui de caràcter públic i de qualitat, i destinar-hi tots els recursos necessaris. Això ens permetrà un apropament a les necessitats reals dels usuaris de la població, un major control del servei, una transparència més gran, així com la participació d’ens i organitzacions locals en la seva millora i posar fi a la precarietat de les treballadores i la discriminació respecte a les treballadores de les escoles bressol, que són de gestió directa municipals a altres ajuntaments.

La qüestió de la gestió de l’Escola Bressol Municipal ha estat centre del debat en diverses ocasions. Al mandat anterior, quan es va aprovar la pròrroga del contracte vigent. Ara és el moment per aquest canvi de model, acabant amb la dictadura de les externalitzacions dels serveis, que només condueixen a la precarització del servei i als seus treballadors. Per aquesta raó, aquesta serà un altra demanda nostra per al pressupost de 2024.

Els canvis de model profunds que pretenen honestament millorar l’accés als drets bàsics i garantir un sistema més just i equitatiu per a tothom, no acostumen a ser fàcils. Però són els més importants, perquè van directes a atendre l’arrel del problema, aprofitem-ho!

No obstant, creiem que, paral·lelament, aquest mandat ha de ser el de la dignificació de l’Escola Bressol Municipal (Montgatets).

Per nosaltres, la defensa de l’escola bressol és una prioritat. Malgrat que hi ha qui encara les continua anomenant “guarderies”, el fet que el seu nom sigui “escoles bressol” no és pas anecdòtic.

En diem escoles perquè ho són, perquè l’etapa 0-3 és una etapa plenament educativa, que ofereix als infants un conjunt d’experiències i d’aprenentatges que promouen el seu desenvolupament, amb un caràcter inclusiu i integrador que afavoreix la diversitat i la convivència (a partir del contacte amb altres infants, així com la participació de les famílies).

A Montgat, l’única Escola Bressol Municipal (Montgatets) és de gestió privada amb una capacitat d’entre 54-61 nens i nenes. Va ser construïda el 2007 quan la població era de 9788 habitants. Avui, Montgat en té 12.300 i les places no han variat.

Per això no és d’estranyar que en aquest curs 2023-2024, 40 nens i nenes s’hagin quedat sense plaça. Per tant, aquest és un problema que hem d’abordar i nosaltres portem com a proposta als pressupostos de 2024 l’estudi d’ampliació o construcció d’una nova escola bressol municipal, ja que les dades parlen per si soles.

Un altre tema important a abordar és la gestió de l’Escola Bressol Municipal. Com hem dit abans, la de Montgat és de gestió privada i des d’En Comú Podem apostem per la gestió pública directa d’aquest servei, que és l’única competència exclusiva en educació que tenen atribuïda els ajuntaments.

Considerem que l’Escola Bressol Municipal és la primera i més important institució educativa, un pilar fonamental de tota societat sobre el que cal apostar que sigui de caràcter públic i de qualitat, i destinar-hi tots els recursos necessaris. Això ens permetrà un apropament a les necessitats reals dels usuaris de la població, un major control del servei, una transparència més gran, així com la participació d’ens i organitzacions locals en la seva millora i posar fi a la precarietat de les treballadores i la discriminació respecte a les treballadores de les escoles bressol, que són de gestió directa municipals a altres ajuntaments.

La qüestió de la gestió de l’Escola Bressol Municipal ha estat centre del debat en diverses ocasions. Al mandat anterior, quan es va aprovar la pròrroga del contracte vigent. Ara és el moment per aquest canvi de model, acabant amb la dictadura de les externalitzacions dels serveis, que només condueixen a la precarització del servei i als seus treballadors. Per aquesta raó, aquesta serà un altra demanda nostra per al pressupost de 2024.

Els canvis de model profunds que pretenen honestament millorar l’accés als drets bàsics i garantir un sistema més just i equitatiu per a tothom, no acostumen a ser fàcils. Però són els més importants, perquè van directes a atendre l’arrel del problema, aprofitem-ho!