FCC i els seus privilegis

  • Post category:Opinió

L’Ajuntament de Montgat té els servei de neteja i manteniment de l’espai públic i la recollida d’escombraries externalitzats. Això  vol dir que és una empresa qui executa el servei, en aquest cas una empresa privada.

Externalitzar el servei és la norma al nostre ajuntament, però des d’En Comú Podem no compartim aquesta decisió política. Per què? Perquè hi ha models alternatius a l’externalització en què aquest mateix servei el presta l’ajuntament directament, com passa a d’altres pobles. FCC a Montgat

El 18 d’octubre de 2021 l’empresa FCC, propietat de les germanes Koplowitz, va començar a prestar el servei a Montgat. Però anem a pams.

L’anterior contracte havia estat adjudicat l’any 2006 amb una durada de 10 anys i, per diferents motius, no es va renovar al 2016. Cal recordar que al 2006 la població de Montgat era de 9.000 habitants aproximadament i al 2021 de 12.000. Per tant, el contracte havia de venir amb un augment de mitjans tècnics i humans i, conseqüentment, un augment del pressupost en aquesta partida.

L’actual equip de Govern, que és el mateix que en l’anterior mandat (PSC,SOM,JUNTS), va decidir continuar externalitzant el  servei i va licitar el contracte, sent atorgat, com hem esmentat anteriorment, a FCC.

El nou contracte va suposar un augment del cost del 30% i un augment de la taxa d’escombraries de 102 a 118 €.

Als plecs del contracte s’indicaven les condicions en les quals l’empresa ha d’impartir el servei (freqüències de pas, personal,  maquinària, etc.). Entre d’altres coses, allà s’hi especificava que, pel que fa als mitjans tècnics, s’havien de renovar els dos  camions que ens recullen les escombraries durant la fase d’implementació del contracte, els primers 6 mesos. Però aquests camions nous no van arribar fins un any i mig després del que es marcava als plecs, el desembre de 2023.

D’altra banda, en el punt:

4.4 COMPROMÍS DE LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA

d’aquests plecs, es diu literalment que, una vegada acabat el període d’implantació, […] en cas que, per motius extraordinaris, l’adjudicatari no pugui subministrar algun dels equips previstos a l’oferta, s’aplicarà automàticament una penalització equivalent a 1’5 vegades la  diferència de l’import ofertat de l’equip que es deixi de subministrar.

Des d’En Comú Podem hem denunciat i exigit durant el temps que FCC vulnerava el contracte i que l’equip de govern apliqués les sancions que recollien els plecs, tant en els plens com en la nostra revista “Calciners”. És inadmissible que els veïns i veïnes hagin
vist augmentada la taxa de recollida d’escombraries per fer front a l’augment del contracte i que FCC no el compleixi. Per a  nosaltres, suposa un espoli de diners públics que va directament de la butxaca dels veïns i veïnes a les arques d’una empresa privada com és FCC.

Estan molt bé les campanyes perquè la gent recicli bé, i l’intent d’acabar amb el percentatge d’incivisme, però no es pot alliçonar als veïns i ser tan flexibles amb FCC.

Des d’En Comú Podem no entenem el perquè d’aquests privilegis a FCC.

Aquest és un exemple només que ens serveix per recolzar la idea que cal apostar per recuperar la gestió directa del servei de neteja i recollida, donats els incompliments reiterats amb el servei, els veïns i veïnes. Hem de ser capaços de trencar aquests debats
on els ajuntaments cada cop arrosseguen serveis que costen més i que es presten pitjor a la nostra vila i la forma de trencar-lo és assumir la gestió directa, sent capaços d’estudiar nosaltres la valoració econòmica en detall de la prestació